BLOG

Jakie są koszty zarządzania nieruchomością? Co wchodzi w koszty zarządzania nieruchomością?

Kompleksowe zarządzanie nieruchomością generuje wiele różnorodnych kosztów – często w obszarach, które na pierwszy rzut oka wcale nie wydają się kapitałochłonne. Odpowiedzialny zarządca musi jednak brać pod uwagę wszystkie potencjalne wydatki – tak by móc dopełnić wszelkich swoich obowiązków. W niniejszym artykule prześledzimy ich różne kategorie oraz przeanalizujemy, które koszty zarządzania nieruchomością są najistotniejsze.

Utrzymanie porządku jako najważniejszy wydatek

Zarządzanie nieruchomościami wielu osobom kojarzy się w dużej mierze z koordynacją prac porządkowych, związanych z utrzymaniem czystości. I nie ma w tym nic dziwnego, bowiem ten obszar jest bardzo istotny z wielu względów – głównie dlatego, że jego niedopilnowanie widoczne jest już na pierwszy rzut oka i generuje zarówno niezadowolenie użytkowników budynku, jak i negatywnie wpływa na wizerunek nieruchomości (a co za tym idzie – na renomę operatora). Zatem doświadczony zarządca nieruchomości nigdy nie zaniedba kwestii sprzątania, odśnieżania, czy opieki nad zielenią w obrębie nieruchomości, zatrudniając do tych zadań wykwalifikowaną kadrę. Leży to bowiem w interesie wielu osób – w tym jego własnym.

Naprawy i remonty, czyli nieruchomość w idealnym stanie

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości, który najczęściej wymienia się jako drugi najważniejszy, jest dokonywanie napraw i niezbędnych remontów w budynku. W obrębie tej aktywności również znajduje się sporo kwestii – od bieżących, drobnych interwencji tzw. złotej rączki, poprzez większe (w tym generalne) remonty, kończąc na zadaniach naprawdę kosztownych, takich jak wszelkie modernizacje budynków, najczęściej konieczne z powodu dostosowania ich do bieżącego prawa budowlanego lub norm emisyjnych.

Organizacja kwestii bezpieczeństwa

Koszty zarządzania nieruchomością ponoszone są także na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników. W sposób naturalny nasuwają się tu na myśl kwestie ochrony, w tym obecność ochroniarzy, ale tak naprawdę to tylko część systemu, jaki najczęściej jest instalowany w kompleksach budynków. Zwykle bowiem mamy jeszcze do czynienia z nowymi technologiami, takimi jak systemy alarmowe oraz całodobowy monitoring, zaś grupy interwencyjne są tylko ostatnim ogniwem zapewniającym ochronę i bezpieczeństwo osób oraz mienia. Takie działania mają obecnie miejsce coraz częściej – nie tylko na bogatych, zamkniętych osiedlach.

Koszty administracyjne i eksploatacyjne

W tej kategorii kosztów zarządzania nieruchomością znajdują się wszelkie wydatki związane z jej formalnym funkcjonowaniem oraz obsługą finansową (w tym koszty księgowości, obsługi prawnej, zawierania umów z podwykonawcami i najemcami, opłatami za użytkowanie), a także odnoszące się do utrzymania całej infrastruktury. Chodzi tu między innymi o koszty ogrzewania, wentylacji, utrzymania systemów technicznych, elewacji czy zapewnienia ciągłego dostępu do mediów.

Kwestie związane z ubezpieczeniem

Ostatni, ale wcale nie najmniej ważny element zarządzania nieruchomością, to poniesienie wydatków na jej ubezpieczenie. W dobie tak intensywnej eksploatacji budynków doświadczony i odpowiedzialny zarządca musi brać pod uwagę różne scenariusze usterek i awarii, a zatem ubezpieczyć użytkowników oraz mienie od niespodziewanych wypadków, a także od odpowiedzialności cywilnej.

 

Ogółem rzecz ujmując koszty zarządzania nieruchomością to bardzo pojemna kategoria i dla każdego budynku/kompleksu budynków będą się w jakiś sposób różnić, między innymi z uwagi na ich wiek, konstrukcję, przeznaczenie oraz potrzeby użytkowników. Jednak przyjmuje się, że nie powinny one przekraczać 50-60 groszy za każdy metr powierzchni użytkowej.